Deocamdată n-a tras decât un număr

Cu literele la limita decen?ei,  v?
anun??m c? cea mai scurt? – deocamdat? – apari?ie publicistic? îi
apar?ine noului (dar deja
vechiului) Jurnalul de Arie?.

Ce se-ntâmpl?? S?pt?mâna trecut? s-a dat
chef, mâncare, spiciuri ?i beutur? cu ocazia apari?iei primului,
scuza?i, num?r pe pia?a media din Turda a publica?iei Jurnalul de
Arie?. Noi am în?eles c? e s?pt?mânal. Independent. Dar poate c? am
în?eles noi gre?it ?i nu e s?pt?mânal; ?i poate e dependent. De cheful
redactorilor…
Nu vrem s? sus?inem c? tân?ra publica?ie e b?trân? ?i c?,
implicit, de-al doilea num?r nu se mai poate strofoca… cel pu?in nu
deocamdat?! Nu c? e penibil, dar e chiar hazliu. P?i s? aduni tu lume,
primar, profesori universitari (h?l pu?in cel pe care l-ai pus s? se
deranjeze ?i s? scrie un editorial pentru o nou? publica?ie care…
care ce?), mass-media local?, s? faci paranghelie c? te-ai lansat, s?
dai speran?e oamenilor c? vor avea de citit ceva cu totul nou…
Oare
cum se simte primarul ora?ului care ?i-a pus speran?e în reu?ita noii
publica?ii? Cum se simt ceilal?i care au ?inut câte o cuvântare? Cum se
simt purt?torii noilor nume ap?rute pe pia?? ca s?… dispar? (adic?
cei care se credeau deja jurnali?ti)? Ce revolt? (hai c? glumim) se
poate isca în redac?ie din partea celor prezenta?i ca viitorii
formatori de opinie deja r?ma?i f?r? obiectul evolu?iei profesionale ?i
a cre?terii în ochii opiniei publice?
Suflete
frânte, ridicate doar ca picajul s? fie mai dureros?! Înainte de-a
râde, hai s? ne solidariz?m cu cei "victimiza?i" de o politic?
editorial? marca Daniel Câniparu ("Las?, m?, c? dac? nu iese s?pt?mâna
asta, iese ailalt?… sau ailalt?… sau vedem noi…")…
Nu
c? vrem s?  începem demararea unei campanii de semn?turi, dar,
m?car din solidaritate, pute?i s? posta?i câte un comentariu la aceast?
însemnare, s? punem tastatur? de la tastatur? ?i s? "sp?l?m ru?inea"
celor care au crezut (?i unii chiar au sus?inut) c? asist? la na?terea
unui nou
câine de paz? al democra?iei. s? ne unim, a?adar, for?ele, s? strângem
de-un incubator pentru nou-n?scutul c??elandru, c? se pare c? a venit
pe lume mai repede decât îi era sorocul. Mult succes în comentarii ?i
în a v? gândi cum se simt cei care au crezut în… nimic (?). Pentru ei
s? ne solidariz?m ?i de cei care le-au dat speran?e s? râdem! ?i
tuturor care creaz? speran?e de?arte, din inim? s? le dorim mult
insucces ! P?rerea mea…
La scris, deci, nu la-ntins mâna!

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X