Gânduri de om

Un prieten care se d?dea pe net îmi zice: "auzi ce m?-ntreab? o persoan? de 38 de ani pe net: ce e mass media ?
Acuma eu ce s?-i r?spund?". Chiar a?a: eu acuma ce s?-i r?spund…
prietenului meu? S? m? dedau la traduceri aproximative ?i s?-i servesc
rapid c? "mass media" vine din englez? ?i înseamn? "mijloace de
informare în mas?"? Sau "mijloace de informare a maselor"? A c?ror mase?
?i care din masele astea sunt dispuse s? asculte, sau s? fie mai
informate? Dar oare chiar ofer? mass media informa?ii?
Ete întreb?ri care te seac?! Din ce în ce mai des ?i mai obsedant
aud: "asta nu e pres?", "presa vede numai ce vrea ea", "nu exist?
obiectivitate", " moguli ", "t?riceni", "patricieni" (asta de la
patriciu, c? a?a mi-a venit, s? "rimeze" ?i în context), "ziari?tii
sunt ni?te nesim?i?i, care în loc s? î?i vad? de treab?, caut? numai
senza?ional, can-can-uri, scandal". Oare aud voci? ?i dac? da, au
dreptate vocile ?
Nu?’ de ce, dar parc? prea îmi face impresia c? "perechile de Nike
care danseaz? pe manele" sunt, de fapt, cererea de pe pia?a media unde
Libertatea ?i Taraf TV sunt consumate din buric cât ai zice "kitsch".
Vrem, nu vrem (NU VREM, dar eviden?a se impune,-n mor?ii m?-sii!),
majoritatea "consumatorilor de mass media" (accepta?i frazarea) prefer?
s? citeasc? etichete de pe sticlele sparte-n capete de ??rani care
?i-au cosit vecinii în urma unui "debate" la cârciuma din sat, decât s?
citeasc? Dilema Veche, de exemplu. C? înc? tricou cu citat din Ple?u
n-am v?zut, dar cu R26, da!
?i în acest caz, cine strig? – în iner?ia principiului "io de
vin?, io s? tac?" – mai tare ?i la cine? Oare nu pit-bull-ul de lupt?
sare la gâtul pudelului de paz? al democra?iei? Care pudel (PRIN UNII
REPREZENTAN?I!), s? recunoa?tem, s-a mai defec?cat din când în când ?i
în capul câte cuiva numai a?a, de sanchi , fie c? e trendy, fie c? a
fost un "asasinat de imagine" la comand?.
Deci, este presa de kko sau nu este? Recte, sunt ziari?tii ni?te
g?ozari sau nu? E, poate chiar pedera?ti nu (de?i…), dar sunt unii
care fac din jurnalistic? taman altceva. Iar problema e una una
extraordinar de simpl?: pseudo-viabilitatea procesului de induc?ie
("concluzii" trase dinspre particular spre general)! Adic? dac? un
ziarist e  "neortodox", nu înseamn? c? to?i sunt. ?i nici nu înseamn?
c? mass media, în sine, e neortodox?. C? mass media are un trend pe
alocuri în cap, asta poate fi cel mult rezultanta unei "economii" de
pia??, o pia?? în care fata de la pagina 5 e mai tare decât fata de pe
pânza (oricare ar fi ea) lui Rubens …
?i poate ar trebui s? nu m?tur?m sub pre? ideea c? mass media a
fost cea care, pe alocuri, a mai b?gat la mititica pe câte-un infractor
pe care justi?ia l-a scos, c?, deh, oameni suntem…
Iar ca s? închei, s? m? pot duce s?-mi cump?r ?ig?ri care d?uneaz?
grav s?n?t??ii, m? trece s? nu uit c? "uninominalul" trebuie ?inut
minte ?i în cazul mass media. Adic? nu c? în ramuri diferite ale mass
media, dar chiar mai adânc, la nivel personal luat, nu orice presar se
identific? pân? la sânge cu imaginea institu?iei unde lucreaz?, cu atât
mai pu?in cu imaginea unui om de rahat. S-avem pardon…
Deci dac? "mass media" informeaz? în mas?, oare masa e preg?tit? s? fie informat?? ?i dac? da, cu ce?

 


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X