Am cunoscuto!…

Nu merita s? folosesc cratima în titlu. A? fi stricat farmecul a tot ceea ce urmeaz?. Dar s? v? povestesc…
Era o sear? friguroas?. De februarie. Întâmplarea mi-a purtat pa?ii spre ceea ce eu nu ?tiam c? avea s? devin? în scurt timp adev?rata Mecca a devenirii mele spirituale: Kaufland . Am intrat cu emo?ie, mi-am luat un co? ?i am început s? parcurg culoarele, unul dup? altul, raft dup? raft… Pân? am ajuns la standurile cu produsele de patru lei bucata. Acolo avea s? se întâmple! Unul din standuri avea s? îmi schimbe via?a în acea sear?.
Recunosc c? nu am z?rit-o din prima! Când am v?zut-o, îns?, p?mântul parc? s-a oprit în loc. Atomii în?i?i st?teau ?i se uitau înm?rmuri?i la scrierea istoriei, sângele îmi inundase învolburat obrajii iar emo?ia evident? nu mai putea fi ascuns?. Am profitat c? prietena mea era ocupat? cu cump?r?turile ?i m-am retras spre un col? al standului. Am pus mâna pe ea, pe ambalajul ei. Am prins -o ?i m? uitam la ea. Lung ?i neîncrez?tor. Era în mâna mea, în fa?a mea. Nu-mi puteam crede ochilor c? totul era aievea. Aveam, în sfâr?it, posibilitatea s? o ating iar ea m? privea în ochi. Frem?tând, mi-am scos aparatul foto, s? imortalizez pentru posteritate întâlnirea noastr?. Nu s-a opus. Nu a schi?at niciun gest. Doar m? privea nemi?cat?. Era, în fa?a mea ?i era exact a?a cum mi-am închipuit-o c? arat? în realitate: o adev?rat? „Fashion Girl”, toat? din plastic, cu p?rul ei blond, cu ochii mici ?i expresivi, sub?iric?, cu un zâmbet mereu gata s? te lase f?r? replic?, cu ?â?e de plastic (sau silicon?), cu o garderob? sau dou? mereu la îndemân? ?i cu bocanci de schimb la un kil bucata. Prins în mrejele întâlnirii noastre, abia dac? am auzit-o pe prietena mea: „Ce faci?”. I-am ar?tat-o ?i ei. N-a recunoscut-o din prima. I-au trebuit câteva secunde s? realizeze c? în fa?a noastr? se afla chiar ea: Sexi Br?ileanca!
 

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X