Unirea

Articol publicat in: Mass-media


Dac? pentru unii luna ianuarie înseamn? luna în care s-a n?scut Eminescu, pentru al?ii ea înseamn? luna în care s-a n?scut Ceau?escu. Mai sunt ?i unii pentru care în ianuarie, pe 24, se s?rb?tore?te Unirea Principatelor , de care s-ar fi ocupat domnul acela cu cioc, care nu g?sea niciun neajuns în a-i prinde pe unii sau pe al?ii cu ocaua mic?. Doar c? de-atunci lucrurile s-au mai schimbat. ?i ocalele. ?i cei pu?i s?-i prind?.
Cu toate acestea, îns?, ?i în ziua de azi sunt la mod? unirile. De exemplu consilierii locali de la Câmpia Turzii s-au unit c? s? mai ?in? o ?edin?? de consiliu în care reprezentan?ii maghiarilor s? discute, uni?i cu restul consilierilor, pe tema respect?rii sau nu a hot?rârii de consiliu privind inscrip?ionarea denumirii istorice maghiare a ora?ului pe pl?cu?ele de demarca?ie administrativ-teritorial? a acestuia. Pentru c? nu a apucat s? î?i spun? ce î?i preg?tise în cadrul aceleia?i ?edin?e de consiliu local , directorul Companiei de Ap? Arie? s-a unit cu reprezentan?ii presei locale organizându-se o conferin?? de pres? în care lucrurile s? nu r?mân? nespuse. ?i unirea de r?spunsuri a venit ca o consecin?? a unirii de întreb?ri mai mult sau mai pu?in puse. Emil Boc s-a unit cu Elena Udrea ?i cu Tudor ?tef?nie ?i au t?iat panglici la mina de sare din Turda. Tot acolo s-au unit ?i ni?te cet??eni care s? vad? în ce s-au investit o groaz? de bani. Câ?iva oameni s-au unit s? î?i spun? p?surile primului ministru sosit la Turda cu ocazia inaugur?rii salinei. Ni?te cânt?re?i de folk s-au unit între ei ca s? ofere un spectacol gratis pentru o mân? de oameni uni?i, în sal?, în jurul ideii de a mai alunga monotonia ?i de a se delecta cu o muzic? mai bun? spre deosebire de cei din ce în ce mai uni?i în promovarea subculturii. Ni?te americani s-au unit cu ni?te români ca s?-i înve?e tot pe români cât de bine este s? m?nânci direct din gr?din? ?i nu de la supermarket, unde doar chimicalele ce mai sunt unite ?i oferite pe post de hran? unui popor unit în disperarea general? a nesiguran?ei zilei de mâine. În partidul care a pierdut maiestuos alegerile, taberele s-au unit una împotriva celeilalte pentru a-?i ar?ta fiecare suprema?ia în câ?tigarea celei mai importante func?ii în fruntea perdantului. Flac?ra violet s-a unit cu televiziunile de ?tiri ca s? mai dea o tu?? de culoare portocaliului ?i una de efervescen?? comentatorilor pe marginea subiectului. Norii s-au unit, au pus ?i ei vapor de la vapor ?i au mai stors un covor de z?pad? ?i ger peste poporul înghe?at de uimire când vede cum oameni f?r? ad?post mor de frig pe str?zi. Sindicatele s-au unit în speran?a de a mai ?ine cu din?ii de banii muncitorilor, în timp ce pensionarii s-au unit cu sindicatele ca s? î?i poat? ap?ra drepturile pe care consider? c? le au.
Când î?i une?ti gândurile ?i te ui?i în jur vezi c? este atâta unire în jurul nostru, al tuturor! Într-o ?ar? care parc? tr?ie?te sub zodia unirii, pre?edintele unei asocia?ii care promoveaz? mâncarea tradi?ional? î?i exprim? nemul?umirea c? ac?iuni care vizeaz? s?n?tatea popula?iei trebuie s? fie finan?ate de organiza ?ii din afara grani?elor ??rii, un cet??ean din Câmpia Turzii vine în plenul ?edin?ei forului delberativ local ?i le spune consilierilor c? nu au c?derea de a pune denumiri localit??ii, politicienii se acuz? unii pe al?ii, iar o parte surprinz?toare a popula?iei acuz? guvernul ?i forma?iunea politc? de la putere pentru neajunsurile pe care le tr?ie?te.
Dar da, suntem o ?ar? unit?; ?i într-o ?ar? care tr?ie?te sub zoda unirii, s?rb?torirea unirii poate deveni ceva atât de banal, încât parc? nici nu mai trebuie s? aib? loc. Sau a avut? Sau ce-a avut loc?

(Publicat în Ziarul 21, nr. 4(297) din 25 ianuarie 2010)


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X