Coduri

Articol publicat in: Mass-media


În ultima vreme, parc? din ce în ce mai mult, via?a noastr? ?ine cont de coduri. Acum, c? avem parte de o iarn? cum n-a mai fost demult, avem parte ?i de coduri. Parc? mai mult ca alt?dat?, oamenii r?ma?i f?r? case mor de frig care pe unde apuc?. Când mai este câte unul care, pe lâng? ghinionul c? are nevoie de ambulan??, mai are ?i bucuria de-a tr?i în Moldova, are ?anse mari s? moar? pe mâna ambulan?ei.
Între timp, televiziunile – care la orice modificare a temperaturii cu câte un grad g?sesc ?i câte un reporter care s? p?zeasc? mercurul ?i s? transmit? live de la fa?a locului – anun?? diverse coduri de culoare mai intens? sau mai pu?in intens? (culorile variind în func?ie de periculozitate) prin care s? dea de în?eles popula?iei cam cât de grav? e situa?ia. Sunt coduri de culoare pentru temperaturi ridicate , sunt coduri de culoare pentru temperaturi sc?zute, pentru viscol ?i ninsori puternice sau, la fel, sunt coduri de culoare pentru inunda?ii, de exemplu.
Una dintre ?tirile care sosesc automat pe email mi-a atras aten?ia ?i, cel pu?in din titlul ei, am re?inut c? în sudul ??rii e cod portocaliu de ninsoare ?i viscol. Nu c? ar conta neap?rat, dar din exprim?rile multora am auzit c? România o ?ine cam demult tot într-un cod portocaliu de periculozitate ce ne a?teapt?. ?i dac? unii cred c? e cod portocaliu doar din 7 decembrie anul trecut, al?ii sunt de p?rere c? el este de mai demult. Unii, fanatici, nu v?d nicio ?ans? ca românia s? scape de codul portocaliu, în timp ce simpatizan?ii codului portocaliu se i?esc s? atrag? aten?ia c?, de fapt, cel mai periculos e codul ro?u cu care ar fi fost cât pe ce s? ne alegem. Tot pe scara gradual? a culorilor un cod mai pu?in periculos decât cele dou? ar fi fost codul galben care mai apare din când în când, dar care nu a avut ?anse s? pun? st?pânire pe întreaga Românie.
Din p?cate, o serie nesfâr?it? de dispute de acest gen sunt pe cale s? alunge tot ceea ce e mai frumos ?i mai importat la noi în ?ar?. Din tumultul vie?ii de zi cu zi par s?-?i doreasc? s? ne scoat? comercian?ii pentru c?, ve?i vedea, nici nu apuca?i bine s? termina?i de citit aceste rânduri ?i v? ve?i confrunta cu un nou cod de aten?ionare: codul roz. De ce? Pentru c? urmeaz? cea mai comercial? modalitate de manifestare a unui sentiment uman: Valentine’s Day. ?i de Vel?ntain Zdei e obiceiul ca lumea s? se iubeasc? unii cu ceilal?i mai abitir de cum zic Gu?? sau Salam prin doinele lor de jale, c?t?nie, sau înstr?inare de perechea ta pentru a te iubi cu altcineva, ca mai apoi, când te prinde c? vrei s? fi „de cartier” s?-?i rup? gura luându-te la palme într-o ?ig?neal? de fa?? cu tot cartieru’.
Dar cum s? nu fie frumos cu ocazia codului roz care ne pa?te? Abia a?tept?m s? vedem cu to?ii cum se pup? func?ionarii publici între ei c? au mai ob?inut o promisiune de la Guvern, sau cum se strâng de dup? gât cadrele didactice cu cel de- al 13-lea salariu . Ce poate fi mai frumos decât o mân? de pensionari diabetici care dau inimioare de ciocolat? farmaci?tilor ca, poate-poate, s? mai fac? rost de ni?te compensate, dac? nu gratuite. Sau oare cum se îmbr??i?eaz? tulpinele de grip? porcin? (a?tia, mai nou, îi zic grip? nou? ca s? nu afecteze ceva exportatori de porci, probabil) ?i din iubirea lor mai iese vreun virus mutant numai ca cineva s? mai fac? ni?te bani pe vaccinuri.
Iar sub aten?ionarea codului roz partidele politice se vor pupa între ele, d?ruindu-?i Cupidoni ?i s?ge?i din/în toat? inima ?i dorindu-?i de dulce unii altora, c? doar e s?rb?toarea dragostei. Iar facturile nepl?tite vor dansa frenetic precum ielele un dans nesfâr?it al iubirii, în timp ce nemul?umi?ii vor ie?i tot în strad?, ca ?i pân? acum, pentru a se iubi, cu gura, pe care o vor îndrepta spre guvernan?ii preg?ti?i s? le fac? un m?nunchi de promisiuni pe care s? li-l arunce, precum la câini, s?racilor. Dar unor s?raci, de aceast? dat?, îndr?gosti?i. ?i a?a, o na?iune plin? de iubire de împrumut î?i va ridica fericit? ochii goi spre cer ca s? vad? soarele prin scutul anti-rachet?.
Iar din titlul ?tirii amintite adineaori am re?inut doar esen?ialul: în România e cod portocaliu.

(Publicat în Ziarul 21, nr. 6(299) din 8 februarie 2010)


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X