Martirii

Articol publicat in: Mass-media


E ca la ciclu: parc? ?i anul trecut s-a nimerit ca de 9 mai s?-nmuiem tastatura-n c?limar? în virtutea unui text de opinie despre 9 mai. Deci curat ciclu! A?a c? s? nu mai pierdem noaptea cu pove?ti ?i s? ne amintim c?, pe lâng? Valentine’s Day, de exemplu, mai avem ?i 9 mai. O zi în care fie ne aducem aminte de Plevna, Grivi?a, Vidin, fie tragem cu ochiul ru?ilor bucuro?i de-a se fi ridicat la rangul de-a trage-o flegm?-ntre ochi Germaniei naziste, fie ne d?m peste cap de bucurie c? avem ?ansa s? ne plimb?m pe trotuare cu asfalt european, amenajate aproape acolo unde, pe vremuri, era buda din fundu’ cur?ii.
Apropo, scad veniturile de te sperii ?i-o s? murim de foame! Dar ce mai conteaz?, când în suflet suntem cet??eni europeni? Dac? ?ara ne-o cere, deci s? murim, c?ci pentru ea ne d?m sufletul! Ca bacteriile sau furnicile care se sacrific? doar ca celelalte – colonia – s? mearg? mai departe, s? ne sacrific?m a?adar! Moartea trep?du?ilor – care oricum sunt buni cel mult de momit cu bucate în campanii electorale ?i de fraierit dup? – nu va fi în van dac? prin ea Videanu se va putea scobi-ntre din?ii de sub fa?a roz tot cu o scobitoare încrustat? cu diamante, în timp ce va gândi la trebile ??rii râgâind, dup? ce a servit direct în gur? ni?te fudulii de berbec, de exemplu – c? tot am auzit c? era o fi?? la un moment dat (scuza?i dac? nu-s la mod? cu fi?ele, c? recesiunea ne face mai supli nu doar la fizic, ci ?i la sim?ul pentru dezinteres). În plus, poate î?i va face mil? Lenu’ a lu’ Udrea, din capu’ satului (de vacan??), s? ne aloce un necrolog comun, f?r? pixeli alba?tri, pe site-ul ?la de 500 de milioane de euro.
Poate v? întreba?i ce vin? au pensionarii muribunzi care, în floarea vârstei fiind, a?teptau americanii ?i-acum s-au trezit cu FMI. A?a e, nu au nicio vin?! Dar în plus li s-a preg?tit o surpriz?: sunt cet??eni europeni. (Parantez?! La televizor tocmai este un sincron cu o doamn? care zice „Când a luat mandatul, domnul B?sescu a zis c? o s? tr?im bine. ?i acum ce face? Ne bag? în mormânt?”. M-am uitat s-o v?d. Dup? fizionomie n-ai fi zis c?-i botanist?, dar expresia fe?ei o tr?da… Gata paranteza!) ?i cet??eni europeni fiind pensionarii, trebuie s? ?tie c? acest statut e adev?rat? man? cereasc? de care trebuie s? se bucure ?i s? nu mai tot caute nod în papur? Guvernului care, pentru binele ??rii, nici m?car nu le mai explic? de ce-i bag?-n mormânt cu zile, dar îi asigur? c? sunt printre cei ale?i.
Neferici?i au ajuns s? fie pân? ?i putorile care toarn? copii pe band? numai ca s? tr?iasc? din aloca?ia lor. Ete, c? li s-a înfundat! Asta ar fi cea mai fericit? explica?ie de care se pot ag??a cei care s-au atins de aloca?ia unui copil numai pentru c? ei, mai maturi, au fost incapabili s? g?seasc? alte metode.
La fel, poate v? întreba?i ce vin? au doctorii c? sunt bugetari? Dracu’ i-a pus s?-?i rup? cerierii-n dou? studiind lucruri pe care un procent admirabil de cet??eni – deci inclusiv politicieni – nu i-ar în?elege nici cu dic?ionarul în fa??? ’Ce le-au trebuit lor facult??i ?i prostii când puteau s? cânte manele ?i f?ceau bani frumo?i în campania electoral? pentru preziden?iale? De?i suspecta?i c? ar fi oameni de?tep?i, oare chiar a?a lips? de anticipare s? fi avut ?i s? nu-?i fi dat seama c? va fi la mod? s? te conduc? incompeten?ii cu preten?ii de profesioni?ti?
De dasc?li ce s? mai zicem? C? într-o Românie cu preten?ii de ?ar? european? ei au fost muta?i în ultima banc? a clasei sociale numai ca s? poat? sta prostia cu fundul pe catedr? ?i cu spatele la tabl?? Sau s? fi fost sufocarea dasc?lilor o metod? subtil? de a duce la îndeplinire afirma?ia farului c?l?uzitor conform c?reia ?coala româneasc? scoate tâmpi?i?
Sau militarii… ??tia la ce s-or mai fi gândit? C? urmeaz? o carier? demn? de respect, ?i patria îi va admira pentru sacrificiul la care s-au înscris cu amândou? mâinile? Sau au fost atât de limita?i încât, în virtutea unui orgoliu dus la extrem, pentru ei a contat doar momentul ?la de maxim? împlinire în care pre?edintele ??rii îi va felicita când se întorc din Afganistan îmbr?ca?i în sicriu? Ei bine, nici n-au visat ei c? liderii unei ??ri – pentru care o parte dintre ei chiar ?i-au dat via?a – le-au preg?tit o surpriz? ?i mai mare: în drumul spre insuccesul final, pantoful str?lucitor de politician îmbr?cat cu haine scumpe le va c?lca cu scrâ?net pe petli?e zâmbindu-le sfid?tor ?i aducându-i la statutul de cet??ean european desconsiderat ?i sanc?ionat la „sold?” din cauz? c? a fost g?sit vinovat de incompeten?a altora. Sfidat, dar european.
2010 a fost declarat de Uniunea European? anul de combatere a s?r?ciei. Iar liderii României s-au conformat: s? nu mai fie s?r?cia asta în România, ci o s?r?cie mai mare! ?i a?a, dovedind c? nu s-au murd?rit la gur? de economie ?i nici nu ?i-au p?tat man?etele albe cu politici sociale, bravii no?tri conduc?tori au g?sit vinova?ii pentru propria lor incompeten??: pensionarii, bugetarii, copiii ?i infirmii. Am?râ?ii sunt cei care au adus ?ara-n râp? ?i ei trebuie s? pl?teasc? pentru asta!
Stima?i cet??eni, cât dracu’ a?i crezut c? ?ine de foame pomana aia electoral?? A?a c? dac? v? vine s? v? da?i cu capul de pere?i, face?i-o, c? merita?i, ?i o face?i pentru o cauz? nobil?. Dac? e s? muri?i de foame, nu ezita?i, face?i-o cu convingere, c? e pentru binele altora! Numele vostru va r?mâne de-a pururi pe buzele nepo?ilor lor. S? nu ne sfiim, pentru c? în veci istoria î?i va aduce aminte de noi ca fiind fraierii de ocazie g?si?i s? pl?teasc? în timp ce România î?i va completa imaginea pe care o merit?, aceea de na?iune cu martiri la mâna a doua: pensionari, copii ?i infirmi! La mâna a doua, dar europeni!

(Publicat în Ziarul 21, nr. 19(311) din 10 mai 2010)


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X